Hälsa i Sverige

Hur står det till med hälsan i staten Sverige egentligen? Här finner du statistik, exempel och annat som belyser hur det står till med statshälsan. Att hälsa är viktigt är nog de flesta överens om, ibland lyser det igenom i våra handlingar, ibland inte.

Efterhand hoppas vi också kunna fylla på med tips om hur du stödjer din kropp, din själ och dina känslor för att skapa ett liv av välbefinnande, välmående och livsenergi.

Visste du till exempel att vi lever längre och längre? Mellan åren 1990 och år 2003 livslängden för en svensk man ökat med 3 år. För kvinnornas del är samma siffra 2 extra år. Det talar för att vi kontinuerligt förbättrar vår hälsa.

Fortfarande är det så att kvinnor lever längre i genomsnitt än männen. Mer än fyra år längre. Ett annat tecken på ökad välfärd och ökat välmående är att spädbarnsdödligheten halverats mellan 1984 och 2004.

Den grupp sjukdomar som orsakar flest förtida dödsfall är hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att insjukna i problem med kranskärlen, inklusive hjärtinfarkt, minskade med ungefär 23 procent mellan 1987 och 2002.

Det är några exempel på friskheten i vår befolkning. Sedan finns det andra fakta som visar andra saker. Det går ju att använda statistik på de mest kreativa sätt, men det är vår förhoppning att kunna visa sådan här som hjälper och stödjer dig i vårdandet av din egen hälsa och ditt eget välbefinnande.

Välkommen åter när vi har lagt till mer information. Lycka till med att skapa ett liv av energi, friskhet och sundhet för dig själv och dina nära och kära.


© Statshalsan.se, Sweden